Algemene

VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden 2019-2020

Door inschrijving op een cursus gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden  

Inschrijving   

U wordt ingeschreven voor onbepaalde tijd zodra het daarvoor bestemde inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend, is ontvangen als mede 10 euro inschrijfgeld.  

Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing in een gewenste cursus niet meer mogelijk is krijgt u hiervan bericht.  

Het inschrijfformulier is te downloaden op de website van Balletschool de Toverfluit(www.balletschooldetoverfluit.nl) of te verkrijgen op de balletschool.  

Leerlingen die al ingeschreven staan hoeven niet opnieuw het inschrijfformulier in te vullen en worden automatisch geplaatst in het volgende seizoen mits
het lesgeld is voldaan. Indeling vindt plaats op grond van leeftijd, niveau en eventueel opgegeven voorkeur.  

   

Opzegging  

De inschrijving wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende seizoen. Opzegging kan alleen schriftelijk of per mail uiterlijk 1 maand voor het
aflopen van een nieuwe periode dus: voor 1 januari of voor 1 juli.  

Bij te laat ingestuurde opzeggingen geldt dat u betalingsplichtig blijft voor de volgende periode.  

   

Lesgelden  

Bij het volgen van meerdere lessen per week zijn kortingen van kracht : 

2e les =15% korting, 3e les=20% korting, 4e les=30% korting  

Vanaf de 5e les is deze gratis Bij meerdere leerlingen uit een gezin geldt een korting van 15%
op het lesgeld van het 2e gezinslid. De genoemde bedragen zijn in euro's en onder voorbehoud.  

Zie tarieven onder het menu informatie / lesgelden.

Stadspas

Stadspas-, C.J.P- en Studentenkaarthouders betalen geen inschrijfgeld! 

Bovendien ontvangen houders van hiervoor genoemde passen 

15 % korting op de  moderne lessen, voor leerlingen vanaf 21 jaar.

Te laat betalen  

Bij te laat betalen kan men geen lessen meer volgen totdat het lesgeld is voldaan.  

Daarbij volgt bij elke maand die te laat wordt betaald 10 euro boete bovenop het nog openstaande lesgeld .   

Gemiste lessen:  

Gemiste lessen kunnen, in overleg met Elaine of Joyce, worden ingehaald mits:  

  • ruim van tevoren (telefonisch) aangekondigd.  

  • men nog op les zit.  

  • tijdens het lopende cursusjaar.  
     

Omgang met elkaar 

Binnen de school gaan wij met respect met elkaar om, dit geldt voor docenten, leerlingen en ouders/belangstellenden. Enige vorm van pesten
of wat dan ook wordt niet getolereerd. Mocht een leerling hier toch mee te maken krijgen zullen wij actie ondernemen.

Wij hebben een balletschool waar een sfeer heerst waarin iedereen zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt.

Aansprakelijkheid

Balletschool de Toverfluit stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen. Aangeraden wordt om kostbare
eigendommen thuis te laten of mee de studio in te nemen.  

Beeldmateriaal

Balletschool de Toverfluit gaat er van uit dat foto’s en films van leerlingen gemaakt door docenten en andere medewerkers van de balletschool,
in de les of tijdens optredens, gebruikt mogen worden voor de website, nieuwsbrief, social media als facebook, brochure of andere uitingen van de balletschool.  
 
Ouders/verzorgers die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal door balletschool de Toverfluit  kunnen dat schriftelijk of per e-mail doorgeven.  
   
Lesuitval

Mochten er door omstandigheden lessen uitvallen, dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Vanaf de 2e vervallen les door ziekte van een docent zal er een passende vervangings/inhaalregeling worden getroffen

Bij overmachtsituaties en/of sluiting op last van de overheid wordt geen restitutie van het lesgeld verleend.


 

ADRES

Balletschool de Toverfluit/Chasse Dance Studio’s

Chassestraat 64

1057 JJ Amsterdam
 

CONTACT

 

tel: 06 - 28475161
info@balletschooldetoverfluit.nl

 

CREATED BY CLAY! / CLAYWITHME.NL

  • Facebook - Black Circle